A1 - Ahibba Alam Ya Safa

A2 - Ramdan Ataa Wa Qalboo Hasaa 

A3 - Ya Roohee Teeri

A4 - Rahmatul-Lil-Aalameen

A5 - Maarka Badar

B1 - Ishrah Qalbi Bil IemanFull Size

B2 - Ya Lailatal Qadree

B3 - Ya Qasim Hadim Nama

B4 - Lugat-al-Quraan

B5 - Ana Sheedu Mahbooba